Festival Demokracie 8. října 2018

01.10.2018

Panelová diskuse v Evropském domě
8. října 2018, 15:00 - 17:00

Vztah společnosti k nadaným a přemýšlivým dětem a vztah těchto děti ke společnosti a demokracii.

Má-li být svět lepší, potřebuje děti, které jsou přemýšlivé, chtějí porozumět podstatě věcí a hledají pravdu a smysl. Takové děti jsou vnímavé, citlivé a kritické vůči sobě i okolí. Nechtějí se smířit s povrchností a nespravedlností. Mají nepříjemně logické otázky a jsou tvrdohlavé. Máme je v tom podporovat nebo chceme, aby se nelišily od ostatních? Jak má vypadat jejich výchova a vzdělávání?